Pemakaman Alm Josef Tappang Lamba (video 5 dari 18)

Video 5 dari total 18 video - Upacara Pemakaman Alm Josef Tappang Lamba pada 18 - 21 July 2011 di desa Madandan, Tana Toraja.

Persiapan keranda atau usungan peti jenasah tradisional toraja atau yang dalam bahasa toraja disebut saringan.

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.


Pa'Piong - Seni Memasak ala Toraja