Pemakaman Alm Josef Tappang Lamba (video 5 dari 18)

Video 5 dari total 18 video - Upacara Pemakaman Alm Josef Tappang Lamba pada 18 - 21 July 2011 di desa Madandan, Tana Toraja.

Persiapan keranda atau usungan peti jenasah tradisional toraja atau yang dalam bahasa toraja disebut saringan.

# # # # # # #


Pa'Piong - Seni Memasak ala Toraja